Botox-behandling på Beauty Ink i Täby

Välkommen till oss på Beauty Ink i Täby för att utföra din botox-behandling. Behandlingen görs av leg. sjuksköterska Heather Endler.

Vad är Botox/Vistabel och hur fungerar det?

Botox/Vistabel innehåller Botulinum toxin typ A. Ämnet blockerar nervimpulserna till musklerna. I små, utspädda doser kan Botox/Vistabel injiceras med en liten engångsspruta i de små ansiktsmusklerna och förhindra att de drar ihop sig. På så vis slätas den överliggande huden ut. Sticket känns knappt eftersom sprutspetsen är så tunn. Många beskriver det som att få ett myggbett. Behandlingen tar cirka 15 minuter och man kan återgå till sina normala aktiviteter direkt efteråt. Det tar 2–4 dagar innan behandlingen börjar verka och 1–2 veckor innan man uppnår full effekt.

Behandlingsområden

Oftast behandlar man rynkor i pannan – både tvärgående och ”argrynkan” mellan ögonbrynen – och de rynkor som uppstår vid ögonen (kråksparkar) när man ler. Det är de muskulära rynkorna som kan behandlas med Botox/Vistabel. Rynkor som syns när man slappnar av i musklerna behandlas bäst med Restylane.

Effekt och varaktighet

Effekten varar i genomsnitt 3–6 månader efter den första behandlingen. För att upprätthålla en optimal effekt bör behandlingen upprepas 2–3 gånger per år. Man bör använda de behandlade musklerna så mycket som möjligt första dagen efter en behandling, eftersom detta ökar absorptionen och effekten av behandlingen. I många fall kombinerar man Botox/Vistabel och Restylane, framför allt vid djupare rynkor.

Finns det biverkningar?

Oönskade biverkningar är mycket ovanliga. Den vanligaste biverkningen är en lätt ömhet eller ett litet blåmärke vid injektionsstället. En del kan få övergående huvudvärk ett par dagar efter behandlingen. I sällsynta fall kan muskeln i det övre ögonlocket försvagas i 1–2 veckor. Hittills finns det inga rapporter om permanenta biverkningar. Eftersom effekten är övergående är också eventuella biverkningar övergående. Man bör inte gnida eller massera på det behandlade området, eftersom detta kan leda till att Botox/Vistabel sprider sig till närliggande muskler, som då kan inaktiveras för en tid.

Kan alla behandlas?

Gravida och ammande får inte behandlas, likaså patienter med Myastenia Gravis (muskelsjukdom).

Kvalitetsgaranti

Behandlingen genomförs av specialistläkare med stor erfarenhet av Botox-behandlingar.

Behandlingen genomförs med för individen balanserad dos.

Kostnadsfritt återbesök 2 veckor efter behandlingen för uppföljning och eventuell komplettering.

Rätt till ny behandling

Rätt till ny behandling kostnadsfritt eller till reducerat pris om kortare effektduration än det som lovats enligt följande: Normal effektduration för Botox® är 3-6 månader.

  • Rätt till ny kostnadsfri behandling om effekten helt eller närmast helt har försvunnit inom 1 mån efter behandlingstillfället*.
  • Rätt till 50 % rabatt på nästa behandling om effekten helt eller närmast helt har försvunnit 1-2 månader efter behandlingstillfället*.
  • Rätt till 25 % rabatt på nästa behandling om effekten helt eller närmast helt har försvunnit 2-3 månader efter behandlingstillfället*.

* Digitala före- och efterbilder används som hjälpmedel i jämförelseprocessen. Förfluten tid räknas från huvudbehandlingstillfället och ej från tiden för uppföljningen. Ny Botox-behandling i tidigare behandlat område genomförs tidigast 3 och senast 4 månader efter behandlingstillfället.

 

Behandlingen utförs av Heather Endler, leg. sjuksköterska

Certifierad Filler och Botox/Vistabel/Dysport-behandlare

Prislista Botox/Vistabel

  • Ett område, 2700 kr
  • Två områden, 4 000 kr
  • Tre områden, 4 500 kr
  • Panna och argrynka, 4 000 kr
  • Sura mungipor/ögonbrynslyft/rökrynkor runt munnen, 1 500 kr
  • Platysmaband (halsrynkor), 4 000 kr
  • Påfyllnad inom 2 veckor, kostnadsfritt

beforewoman

afterwoman

beforeman

afterman